Miasto: Radom

  • Hydrobud

    Wykonywanie inst. sanitarnych dla inwestycji domowych i przemysłowych: wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, przeciwpożarowych, montaż inst. solarnych, kotłowni, przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

    Radom